Nyt om fremtiden på plug’n’play og dirtjump banen

Som alle har lagt mærke til er der startet en del byggearbejde rundt om banen og PLUG N PLAY.

Det igangværende arbejde er anlægningen af veje og bygge-veje, som anlægges i forbindelse med det nye byområde Arenakvarteret. Arbejdet kommer til at få indflydelse på dirtjump og pumptrack banen. PLUG N PLAY ligger midlertidigt på byggegrunde som er parate til salg. Mange af grundene rundt om PLUG N PLAY er allerede solgt, salget er gået stærkt i det sidste stykke tid og samtidig er arbejdet med Super arenaen i fuld gang, nede i retning mod Fields.

By & Havn har sammen med DGI, DKFC og Dirtbuilders gjort et stort arbejde for at finde de bedste løsninger så der kan køres dirtjump på PLUG N PLAY så længe det overhovedet er muligt og forhåbentlig frem til udgangen af 2016.

Der kan dog igen med ret kort varsel ske ændringer i planerne, hvis den store investor pludselig dukker op, og byggegrundene sælges! Vigtigt er det dog at der er positiv stemning for sporten hele vejen rundt og stemning for at dirtjump og cykelsport i Ørestaden er kommet for at blive :-)

Vej- og anlægsarbejdet kommer til at betyde nogle løbende ændringer på banen som vi har forsøgt at beskrive herunder.

Pt. er kanalen mellem de Urbane Haver og dirtjumpbanen ved at blive fyldt med jord med henblik på at selve banen skal flyttes længere ind mod resten af PLUG N PLAY. Arbejdet starter for alvor allerede den 11. juni og det første der bliver flyttet er pumptracket. Den første del af arbejdet vil vare til 25.juni. Fra den 25.juni er det planen at pumptracket igen skal være kørbart på sin nye placering. Der vil dog stadig være finpudsningsarbejde der skal gøres.

Fra starten (dvs. omkring den 11.juni) vil der også blive taget jord fra de områder hvor de kommende veje rundt om banen kommer til at ligge. Det betyder at der vil være en periode, hvor banen er lidt “smal”. I august måned starter arbejdet med den fuldstændige baneflytning og genopbygning, og fra september er planen at der igen står en fuldudbygget og “spitze” bane!

I forbindelse med flytningen af banen vil der være brug for hjælp til en masse små og store ting og der vil skulle flyttes lys og skraldespande m.m. Endelig arbejde vi på en løsning i forhold til opsætning af hegn og skilte ind mod resten af anlægget så der ikke opstår farlige situationer.

 

pnptrans

Mere