Udbudsregler og anlægsopgaver

Selvom det ved bygning af faciliteter til gadeidrætsmiljøet er super vigtigt, at få kompetente til at bygge anlægene skal udbudsreglene stadig følges.

Processen ved beskrivelsen af udbuddet er samtidig en rigtig god process for at få afdækket præcist hvad man ønsker sig og et udbud sikrer udover konkurrence og kvalitet også, at nogle minimums regler fra leverandørerne følges.

Læs også mere om at bygge og anlægge baner her: http://www.dirtjumper.dk/om-at-bygge/

 

Typisk vil anlægsopgaver falde under beløbsgrænsen for EU-udbud men over beløbsgrænserne for kommunale udbud:

Udbud under Tilbudsloven (Nationale udbud)
Tilbudslovens retningslinjer gælder for indkøb af vare- og tjenesteydelser over 500.000 kr. og bygge- og anlægsopgaver over 300.000kr. Her gælder en pligt til at offentliggøre indkøb i en annonce på udbud.dk med information om:

  • beskrivelse af opgaven
  • tildelingskriterier
  • krav til tilbudsgiveren
  • kontaktperson
  • tidsfrist

 

Læs mere om udbudsregler på linkene herunder:

http://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/

http://tilbud.udbudsportalen.dk/artikler/kend-reglerne-for-udbud/

http://www.udbud.dk/

Mere

Materiel overdraget

Danske Freestyle Cyklister har nu indgået aftale om overdragelse af en del af sit materiel til Københavns BMX klub.

Materielle er overdraget til fremtidig gavn for både freestyle og BMX miljøet.

Det drejer sig om de containere, fliser m.v. som i forbindelse med klubbernes samarbejde tidligere er blevet flyttet til CPH BMX banen ved Slusen.

Læs mere om Københavns BMX her: http://www.cphbmx.dk/

 

Mere